Project name:

Uwierz w siebie! Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Project description:

Uwierz w siebie! Warsztaty dla dzieci i młodzieży
Uwierz w siebie! Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Gdy często słyszymy z ust dziecka: „nie dam rady”, „jestem do niczego”, „nie umiem”, „nigdy się tego nie nauczę” warto wsłuchać się w te słowa, nie bagatelizować ich, ponieważ często sygnalizują nam one brak wiary we własne siły i wołanie o pomoc. Dzieci w wieku szkolnym podlegają nieustannej ocenie, która może znacząco wpływać na budowanie ich samooceny. Niekiedy nieprzemyślane, rzucone mimochodem uwagi czy sugestie nabierają znaczenia i mogą wpływać na zbudowanie niskiego poczucie własnej wartości, nieśmiałość w kontaktach społecznych czy też nadmierny lęk przed niskimi wynikami szkolnymi.

Lęk przed porażką i brak pewności siebie, często uniemożliwia młodemu człowiekowi wykazanie swoich zdolności, wtedy nawet najlepsze zajęcia językowe czy korepetycje nie pomogą.

Proponowany przez nas cykl warsztatów Uwierz w siebie! to korepetycje z tego jak się uczyć żeby się skutecznie nauczyć, jak mieć odwagę by stawić czoło porażką i sprawnie się po nich podnosić.

Program zajęć obejmuje:

 • Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Zadania wspomagające i podnoszące poziom koncentracji uwagi;
 • Ćwiczenia integracyjne uczące współdziałania w grupie i empatii z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Elementy arteterapii  – pokonywanie lęków, wzmacnianie wiary we własne siły, budowanie właściwej samooceny;
 • Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, poprzez ćwiczenia relaksacyjne;
 • Zadania rozwijające kreatywność, wyobraźnię i twórcze myślenie;
 • Wspomagające analityczne myślenie, poprawiające funkcjonowanie mózgu – łamigłówki umysłowe i logiczne;
 • Możliwość odkrywania talentów;
 • Techniki szybkiego uczenia się poprzez poznawanie technik pamięciowych, naukę tworzenie map myśl, robienia notatek;
 • Zadania pobudzające komunikatywność, samodzielność w działaniu, umiejętność określania celów i konsekwentnego ich realizowania;
 • Dużo świetnej zabawy!

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku szkolnym od 8 roku życia.

Organizacja zajęć:

Uwierz w siebie!
30 zł
warsztat
 • Zajęcia odbywają się w grupach do 10 osób
 • Spotkania mają charakter warsztatowy i odbywają się cyklicznie 1 raz w tygodniu od września do maja
 • Czas trwania pojedynczego spotkanie to 90 minut
 • Warsztaty odbywają się w 2 grupach wiekowych
 • Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym od 8 roku życia
 • Opłata za miesiąc z góry 10% taniej