Project name:

Jak uczyć się skutecznie

Project description:

Jak uczyć się skutecznie

Jak uczyć się skutecznie to zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, doświadczającymi częstych niepowodzeń szkolnych z powodu specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia) lub też ze względu na nieśmiałość czy lęk przed oceną.

Program zajęć tworzony jest w oparciu o wstępną diagnozę przyczyn trudności oraz po określeniu preferowanego i najbardziej korzystnego stylu uczenia (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny).

Zajęcia obejmują indywidualnie dostosowane do ucznia metody i ćwiczenia usprawniające i przyśpieszające proces uczenia się i zapamiętywania. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce wizualne i multimedialne, gry edukacyjne oraz wzmocnienia pozytywne, dzięki którym proces uczenia się jest postrzegany przez dziecko jako przyjemy i chętnie w nim uczestniczy.

Program zajęć obejmuje:

 • zadania wspomagające i podnoszące poziom koncentracji uwagi,
 • ćwiczenia rozwijające kreatywność, wyobraźnię i twórcze myślenie;
 • kinezjologię edukacyjną – wspomagająca procesy uczenia się poprzez ćwiczenia ruchowe,
 • techniki pamięciowe wykorzystujące wszystkie zmysły i emocje, by zapamiętywanie stało się szybsze i trwalsze,
 • ćwiczenia relaksacyjne – by skutecznie zwalczać negatywny stres przed sprawdzianem,
 • łamigłówki umysłowe – wspomagające analityczne myślenie, poprawiające funkcjonowanie mózgu,
 • ćwiczenia wspomagające umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pokonywania trudności, budowania pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości,

Organizacja zajęć:

W Gabinecie
45 zł
60 minut
 • zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu
 • Koszt obejmuje:
 • indywidualny program
 • materiały dydaktyczne
 • wskazówki dla rodziców i nauczycieli
 • Opłata za miesiąc z góry 10% taniej
W Domu
60 zł
60 minut
 • zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu
 • Koszt obejmuje:
 • indywidualny program
 • materiały dydaktyczne
 • wskazówki dla rodziców i nauczycieli
 • Opłata za miesiąc z góry 10% taniej

Spotkania poza miejscem zamieszkania dziecka odbywają się w siedzibie Niepublicznego Przedszkola Columbus w Gdyni

Adres: ul. Filipkowskiego 25, oś. Wiczlino-Ogród w Gdyni