Project name:

Akademia Przedszkolaka

Project description:

Akademia przedszkolaka – wspomaganie rozwoju dziecka

Akademia Przedszkolaka to zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój dziecka. Ponieważ często zdarza się, że rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przebiega nieharmonijnie. Oznacza to, że dziecko jest mniej sprawne w zakresie jakiś kompetencji w porównaniu do jego rówieśników, może mieć gorszą koordynację ruchową, problemy z koncentracją uwagi lub pamięcią, obniżoną sprawność grafomotoryczną. Problem mogą sprawiać, zadania wymagające precyzji jak wycinanie, kolorowanie, nawlekanie koralików, zapinanie guzików, wiązanie supełków.

Wszystko to może skutkować trudnościami i niepowodzeniami w szkole oraz stać się przyczyną niechęci dziecka do nauki.

Jednak im szybciej zauważymy problem i podejmiemy działanie, tym skuteczniej można pomóc.

Podczas zajęć w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka usprawniane są:

 • motoryka mała – sprawność manualna, koordynacja czynności rąk, precyzja ruchów i manipulowanie niewielkimi przedmiotami, czyli to wszystko co jest tak potrzebne w nauce pisania;
 • motoryka duża – sprawność nóg i ramion oraz koordynacja, potrzebna w sprawnym poruszaniu się, zmienianiu pozycji, bezpiecznym przewracaniu się;
 • funkcje wzrokowe – pamięć wzrokowa i czynności poznawcze, w tym koordynacja wzrokowo – ruchowa, które są konieczne podczas nauki czytania;
 • analiza i synteza słuchowa – odtwarzanie dźwięków, wyróżnianie sylab i głosek, by poprawnie mówić i pisać;

Program zajęć obejmuje:

 • wspomaganie właściwego rozwoju emocjonalnego, eliminowanie napięcia emocjonalnego, stanów lękowych,
 • rozwój umiejętności liczenia, klasyfikowania, kategoryzacji i wykluczania ze zbioru,
 • wydłużanie czasu skupienia uwagi, motywowanie do pracy, ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • uczenie nawyków, przestrzeganie norm i zasad, cierpliwego czekania i przestrzegania kolejności,
 • rozwijanie sprawności manualnej, posługiwania się nożyczkami, prawidłowego chwytu ołówka,
 • usprawnianie koordynacji czynności rąk, wspomaganie precyzji ruchów rąk i manipulowania,
 • maksymalne rozwijanie analizatora wzroku, słuchu i dotyku, koordynacja wzrokowo – ruchowa, odwzorowywanie przedmiotów i rysunków,
 • pomoc w rozładowaniu potrzeby ruchu, wspomaganie koordynacji motoryki dużej,
 • rozwijanie umiejętności pojmowania czasu,
 • a wszystko to w formie gier i zabaw, tak by nauka kojarzyła się z przyjemnością!

Organizacja zajęć:

W Gabinecie
45 zł
60 minut
 • zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu
 • Koszt obejmuje:
 • indywidualny program
 • materiały dydaktyczne
 • wskazówki dla rodziców i nauczycieli
 • Opłata za miesiąc z góry 10% taniej
W Domu
60 zł
60 minut
 • zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu
 • Koszt obejmuje:
 • indywidualny program
 • materiały dydaktyczne
 • wskazówki dla rodziców i nauczycieli
 • Opłata za miesiąc z góry 10% taniej

Spotkania poza miejscem zamieszkania dziecka odbywają się w siedzibie Niepublicznego Przedszkola Columbus w Gdyni

Adres: ul. Filipkowskiego 25, oś. Wiczlino-Ogród w Gdyni